Hamar Music Festival arrangeres ikke i 2015.

Hamar Music Festivals (HMF) kommunale tilskudd har siden 2008 gradvis blitt redusert. I 2008 var tilskuddet på kr. 400.000. For 2015 er tilskuddet nede på kr. 136.000. Fundamentet blir dårlig og den økonomiske risikoen blir for stor. Det blir umulig å matche publikums forventninger.

HMF ble startet til Hamar bys 150 års jubileet i 1999. Den gang var det ingen andre festivaler eller større konsert/kulturarrangement i Hamar-regionen. Festivalen utviklet seg positivt i mange år, når oppslutning og engasjement blant regionens innbyggere var til stede. Nå, 16 år senere er det en beinhard kamp i markedet, med et 10-talls festivaler bare her i regionen. Oppslutningen rundt HMF har gradvis blitt svekket. Billettsalget har gått drastisk ned og folk kjøper i svært liten grad billetter på forhånd, som også fører til dårlig likviditet. Det hører også med til historien at vi har vært uheldig med været de siste 3 årene. Vi har hele veien tatt stor personlig økonomisk risiko. I 2013 gikk dessverre all egenkapital tapt og resultatet for 2014 ble ikke tilfredsstillende.
I dag tjener artistene lite penger på utgivelser og må spille konserter i større grad enn før. Prisene på artister og teknisk produksjon har økt de senere årene. Artistene velger å spille der de får best betalt.
Vi opplever at andre arrangører med større handlingsrom byr høyere enn oss i kampen om de mest attraktive artistene.

Vi har i flere år oppfordret politikerne til å legge langsiktige planer og utvikle en klar strategi ifht hvilke festivaler og arrangementer man skal satse på. Vi mener at å "gi litt til alle", hindrer en potensiell utvikling til å nå nasjonal status for en eller to festivaler. Resultatet av politikken som føres gir dårlige ringvirkninger for byens næringsliv. Arrangementene trekker ikke nok folk utenfor egen region. Tendensen viser at arrangementene kun blir et tilbud for nærområdenes befolkning og ingen av arrangementene får nasjonal oppmerksomhet.

Vi foreslo i vår søknad (2015) om støtte til et samarbeid mellom Flagstad Festivalen og HMF på Stortorget. Vi er forundret over at dette ikke engang ble diskutert eller vurdert, hverken i innstillingen eller under formannskapsmøte når fordelingen skulle foretas. Politikerne konsentrerte seg kun om å fordele en sterkt redusert «Festivalpott» uten å tenke på konsekvensene på kort og lang sikt. Med slike signaler og slik prioritering fra kommunen sin side, blir utfordringene for store i forhold til å drive HMF videre. Det blir umulig å matche publikums forventninger og etablere tilstrekkelige rammevilkår for å få til et godt nok program som kan trekke nok folk.
Kommunal satsning og støtte er vesentlig signaler ifht private aktører for at de skal være med å bidra og har også stor innvirkning på støtte fra fylket og ikke minst i fra Norsk Kulturråd. 

En mulighet løsning er at HMF, og gjerne også andre aktører, er å arrangere annet hvert år. Det forutsetter at midlene overføres til neste år, som et minimum.  Vi har vært i kontakt med aktører fra det private næringsliv om å sette av midler årlig til en sperret bankkonto. De aller fleste er positive til dette, men dette avhenger av hvilken politikk som legges til grunn for fremtiden.

Dersom man arrangerer annet hvert år kan budsjettene komme opp på et nivå, som gir bedre handlingsrom og bedre tid til planlegging. Kvaliteten heves og konkurransen lokalt reduseres, samt at det trolig kan føre til tydeligere og en mer effektiv kommunikasjon for våre samarbeidspartnere. Dette igjen kan tilføre økt oppslutning lokalt, flere tilreisende, styrking av Hamar sitt omdømme og øke sjansene for få nasjonal oppmerksomhet.

Vi mener også at kommunen bør gi sterkere føringer til mottakerne av støtte. For eksempel hvor det skal arrangeres. Dersom en av forutsetningene var at alle måtte arrangerte på Stortorget, vil dette føre til kjærkommen aktivitet på Stortorget for eksempel.  Dersom kommunen vurderer å bruke penger på aktiviteter på Stortorget, bør også disse midlene fordeles på festivalene!

Kommunen må bruke mere penger på å styrke Hamar sitt omdømme. Godt omdømme skapes best når folk får positive opplevelser og erfaringer når man besøker Hamar.

JuniHamar er allerede etablert som et unikt markedsførings samarbeid og passer utmerket som kommunikasjonskanal.  Vi kjenner ikke til andre steder hvor så mange «konkurrenter» samarbeider på denne måten. Man bør finne midler til dette tiltaket fra andre budsjetter enn «Festivalpotten» til markedsføring av byen.   


Fra parken den gang det var gress...